Jazyky

eDoklady Skenování

Ikona fj5750ceDoklady Skenování je profesionální program umožňující efektivní skenování dokumentů. Je určen pro nasazení od malých kanceláří až po specializovaná skenovací pracoviště.

PDFLeták eDoklady Skenování

Koupit hned

Efektivní skenování dokumentů

eDoklady skenování je propracovaný program pro skenování dokumentů. Může být použit s TWAIN a WIA kompatibilními skenery, včetně plochých, skenerů s podavačem a duplexních. Program je ideální pro dávkové skenování.

ScreenShot

Profily s nastavenim

Rozlišení, způsob skenování (šedě či barevně), oblast skenování a další parametry se definují ve skenovacích profilech. Tyto profily jsou snadno modifikovatelné. Jejich použití přináší zvýšení produktivity při skenování.

PDF Export

Naskenované dokumenty je před jejich exportem možné zobrazit, uspořádat jednotlivé stránky. Finální dokument je možné uložit jako TIFF nebo PDF soubor nebo v některém z mnoha dalších formátů včetně JPEG, GIF, PNG a BMP. PDF soubory je možné elektronicky podepsat.

Zkvalitnění obrázků

Aplikace umožňuje celou řadu funkcí pro úpravu kvality obrázků včetně chytré kontroly kvality, vyrovnání, automatických rotací. Program také detekuje prázdné stránky, separační listy a čárové kódy (1D a 2D včetně PDF-417).

Pokročilý export dat

eDoklady Skenování umožňuje ukládat data do adresářové struktury nebo odesílat do webové služby. Formát uložení dat se definuje v samostatném profilu a uživatel má možnost ho na jedno kliknutí myši vybrat a data uložit v požadované formě. Je možné nastavit způsob pojmenování souborů, automatickou indexaci a další.

Příklad použití: Zveřejňování účetní závěrky a dalších listin

Ikona eDoklady Skenování

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 562/2006 Sb. zveřejněná ve Sbírce zákonů 182/2006 přinesla novinku pro ukládání do sbírky listin obchodního rejstříku. Jedná se o způsob převedení listin do elektronické podoby.
Program eDoklady Skenování je vhodný také pro převod listin do formátu PDF dle požadavků daných touto vyhláškou. Jak použít program k tomuto účelu popisuje článek PDF dle vyhlášky 562/06 Sb.

Základní vlastnosti

 • Efektivní skenování dokumentů
 • Propracované uživatelské rozhraní
 • Vysoká propustnost aplikace díky paralelnímu zpracování

Podporované skenery

 • Podpora všech běžných typů skenerů a multifunkčních zařízení (MFC)
 • Stolní a deskové skenery
 • Středně a velmi výkonné skenery s podavačem, duplexní skenery
 • Podpora rozhraní Twain 1.9
 • Podpora WIA rozhraní V1 (Windows XP) i V2 (Windows Vista/7)

Dávkové skenování

 • Skenování více dokumentů současně
 • Separační listy - automatická detekce nového dokumentu
 • Detekce prázdných stránek – automatické vyloučení prázdných stránek z následného zpracování.

Optimalizace

Kvalita výstupu skenování pomocí eDoklady Skenování patří ke špičce v oboru. Program používá nejrůznější optimalizační techniky pro zachování odpovídající kvality dokumentu při minimalizaci velikosti daného dokumentu. Základní použité optimalizační techniky jsou:

 • Chytrá kontrola kvality – naskenovaný dokument je automaticky nabídnut uživateli v několika verzích s rozdílnou kvalitou a velikostí daného dokumentu.
 • Adaptabilní thrasholding – při převodu obrázku do 1 bitové hloubky optimálně zajišťuje zachování čitelnosti dokumentu.
  Obrázek 1: Adaptabilní thrasholding
 • Detekce natočení stránky a automatické vyrovnání
 • Automatické operace po skenování jako je rotace - umožňuje například skenování formátu A5 naležato a tím zvýšení produktivity.
 • Uživatelské moduly – např. odstranění specifického pozadí apod.

Podporované formáty

 • Podpora mnoha běžných formátů (JPEG, PNG, TIFF, GIF, BMP, ...)
 • Podpora průmyslových standardů pro kompresi TIFF: CCITT T.6 (Group 4), CCITT T.3, LZW, JPEG
 • Uložení dokumentu do PDF
  • PDF s elektronickým podpisem
  • formát PDF/A pro dlouhodobou archivaci (dle standardu ISO 19005-1:2005)

Čárové kódy*

Program umožňuje rozpoznávání čárových kódů 1d (EAN 13, Code 128, Code 39, ...), 2d (PDF417, Data Matrix, QR Code, ...). Vytěžené informace je možné uložit jako součást dokumentu a dále zpracovávat.

Uložení a export dat

Naskenované dokumenty lze zpracovávat i v dalších programech a návazných aplikacích. V aplikaci je možné vytvářet exportní profily, které umožňují:

 • Definovat schéma pojmenovávání souborů a adresářů
 • Automatická indexace
 • Možnost zavolání vnější aplikace při exportu
 • Uložení do adresářové struktury
 • Odeslání emailem
 • Odeslání dat do webové služby

Rozšiřitelnost a integrace

 • Možnost integrace s dalšími aplikacemi.
 • COM rozhraní, příklady součástí SDK
 • Předpřipravené rozhraní pro webové služby (Java, .Net)
 • Uživatelské moduly pro export dat – C++, Java, JavaScript


Naskenování dokumentu je pro seznámeného uživatele otázkou mžiku.


* tato součást není obsažena ve standardní verzi programu. Jedná se o doplňkový modul.

Produkt eDoklady Skenování přináší ve verzi 5.5. řadu nových a vylepšených funkcí.Unknown Object

Zobrazení při skenování

Aktuálně naskenovaná stránka je ihned zobrazena v podobě náhledu. Obsluha skeneru má možnost rychlé kontroly způsobu naskenování dokumentu. Je také možné souběžné zobrazení dvou posledních stránek, takto lze kontrolovat stránky při oboustraném skenování. Podívejte se na ukázku.

Tlačítka skeneru

3buttons scanner

Skenování je možné nově zahájet pomocí tlačítek přímo na skeneru. Pokud je program eDoklady Skenování nastaven jako výchozí, tak je ihned po stisku tlačítka skeneru zahájeno skenování. Pro skenování je použit aktuální profil. Tato funkce zrychluje například skenování knih.

Rozšířená podpora PDF

eDoklady Skenování umožňuje uložení do PDF souboru s elektronickým podpisem. Tento podpis umožňuje jednoznačně identifikovat autora dokumentu. Další možností je tvorba PDF pro dlouhodobou archivaci - formát PDF/A dle standardu ISO 19005-1:2005.

Skenování pomocí Wia

Jedním ze způsobů komunikace se skenerm jsou Wia ovladače. Program eDoklady Skenování umožňuje komunikaci se skenerem jak pomocí starších rozhraní Twain, tak novějších Wia. eDoklady Skenování je tak plně kompatibilní s poslední verzí Windows 7.

K licenci získáte zdarma přístup k aktualizovaným verzím programu po dobu 1 roku.

Počet licencí Cena licence
bez DPH [Kč]
Cena licence
s DPH [Kč]
1 1 390,- 1 682,-
2 2 425,- 2 934,-
3 3 435,- 4 157,-
4 4 410,- 5 336,-
5 5 355,- 6 480,-

Sleva za nákup více licencí platí pouze při jednorázovém nákupu.

Zde nabízenou verzi programu eDoklady Skenování je možné používat v rámci licenčního ujednání pouze se skenery do výkonu 40 stránek za minutu. Pro využití s rychlejšími skenery nás kontaktujte.

Pro rychlé seznámení se s eDoklady Skenování využijte krátký tutoriál, který jsme pro Vás připravili. Spustíte ho kliknutím na obrázek.

Dostupné tutoriály:

 1. První seznámení - Převod do DPF (2min.)
 2. Skenovací profily (4min)

Uživatelská dokumentace:

 1. Uživatelská příručka

 

Zkušební verze - Zdarma

Zkušební verze nemá po dobu prvních 10-ti dní žádná omezení. Po uplynutí této doby vkládá do každého naskenovaného souboru razítko. Další omezení již neobsahuje.

Tuto verzi je možné aktivovat na plnou verzi pomocí vložení aktivačního klíče.

Děkujeme za vyzkoušení softwaru LightComp.


Aktuální verze: 5.6.70.0

Instalační balíček: eDokladySkenovani-5.6.70.0 -cs.msi (22 MB)

 

Upozornění:

Pro spávné a efektivní používání programu, prosíme věnujte několik minut dokumentaci nebo projděte připravený výukový tutoriál.

5 stars rating 5 stars rating 100% CLEAN award granted by Softpedia

Rated 5 stars on ResourceFill 5 Gold Stars Rated 5 stars award

Reviewers Choice. eDocuments Scan Editor's Choice. eDocuments Scan Awards From Download2PC to eDocuments Scan - One of the best software download website.

eDocuments Scan download eDocuments Scan download Rated 5 stars on SoftwareLode - free software downloads

eDocuments Scan download eDocuments Scan download eDocuments Scan download

eDocuments Scan download eDocuments Scan download eDocuments Scan download